Røntgenteknologi vinder indpas i flere industrier

Røntgen er ikke en ny teknologi. Det blev opfundet af den tyske fysiker Wilhelm Conrad Röntgen den 8. november 1895. Han kaldte strålingen for X, da der var tale om en ukendt art, og røntgenstråling bliver derfor i dag også kaldt X-ray stråling.

Røntgenstråling er i lang tid blevet benyttet til medicinske undersøgelser samt til sikkerhedsformål:

Røntgenstråling er i mange år blevet benyttet i sundhedssektoren, bl.a. på sygehuse og hos tandlægen. Røntgenstrålingen bliver her nemlig brugt til at foretage røntgenundersøgelser af bl.a. knogler og tænder. Disse undersøgelser gør det bl.a. muligt at fastslå brækkede knogler, tandstilling og huller i tænderne. Det er et vigtigt redskab for at fastslå en korrekt diagnose og give patienten den rette behandling.

Røntgenstråling bliver også brugt til sikkerhedsformål i bl.a. lufthavne – både til at gennemlyse håndbagage i sikkerhedstjekket, men også til at gennemlyse indtjekket bagage. Det er faktisk en integreret del af sikkerhedskontrollen i lufthavnen. Formålet er her at sikre at rejsende ikke medbringer ulovlige elementer, som kan bruges til at skade andre. Sikkerhedstjekket foregår på den måde at rejsende i forbindelse med sikkerhedskontrollen skal placere deres håndbagage i plastikbakker og disse bakker føres så gennem røntgenmaskinen. Maskinen danner så et billede af håndbagagens indhold på en skærm, som sikkerhedspersonalet kan se og på den måde sikre sig at der ikke befinder sig ulovlige eller skadelige elementer i den. Det kan f.eks. være diverse væsker eller endda strikkepinde. Det samme sker med indtjekket bagage.

Røntgenstråling bruges dog også til andre formål som f.eks. fødevarekontrol og materialeundersøgelse.

Røntgenstråling bruges i fødevareindustrien til at sikre kvaliteten af vores fødevarer. Røntgenstråling kan nemlig her f.eks. måle på indholdet i en dåse for at sikre at den rent faktisk indeholder den deklarerede volumen, måle fedtprocenten i kød og sikre at frugt ikke indeholder andet end det rene frugtkød – og alt dette kan gøres uden at fødevarerne bliver påvirket af det. Fødevarerne skal altså ikke destrueres efter det er blevet undersøgt, idet røntgenstråling jo ikke hverken rører ved eller piller ved fødevarerne.

Røntgenstråling bruges også i diverse industrier, der producerer forskellige maskiner eller systemer. Røntgenstråling kan nemlig her undersøge alle elementer i en maskine eller et system helt uden at det skal skilles fra hinanden. Det er derfor en effektiv måde at tjekke op på, om alt er som det skal være. Det bruges også til at sikre kvaliteten af forskellige elementer som f.eks. styrke og kvalitet af metal.

Du kan læse mere om røntgenstråling og alle dens anvendelsesmuligheder her: https://magnatek.dk/.